Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naše klinika Ortodoncie Zavadová považuje ochranu osobních údajů za zásadní. Respektujeme soukromí našich klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje, které jsou nám poskytovány ve spojitosti s využíváním našich služeb. Velký důraz klade na transparentnost zpracování osobních údajů, aby klienti rozuměli, pro jaké účely jejich údaje shromažďujeme, jak dlouho je uchováváme a komu mohou být předány. Zásady ochrany osobních údajů jsou řízeny platnou legislativou Evropské unie, zejména Nařízením GDPR. Jsou pravidelně revidovány a aktualizovány za účelem dodržení všech právních a technologických změn.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Kdykoliv navštívíte naši kliniku nebo web, shromažďujeme různé osobní údaje, včetně, ale nejenom, jména, kontaktních údajů, zdravotních informací, které jsou nezbytné pro poskytování ortodontických služeb. Tato data nám umožňují nejen správně vás identifikovat, ale také přizpůsobit a optimalizovat léčbu. Všechny tyto informace jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování a zlepšování našich ortodontických služeb a pro administrativní potřeby spojené s vaší léčbou. Zabezpečujeme, že tyto údaje jsou zpracovány způsobem, který zaručuje jejich maximální možnou ochranu.

Práva subjektu údajů

Ve smyslu GDPR má každý klient právo požadovat přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu chybných údajů, možnost vymazání údajů, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Také máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů, pokud zpracování závisí na vašem souhlasu. Pro všechny tyto požadavky poskytujeme konkrétní postupy, jak můžete svá práva uplatnit. V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí týkajících se ochrany vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

    Napsat komentář