• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • dark
  • light
  • leftlayout
  • rightlayout

Průběh léčby

Email Print PDF

Jak probíhá léčba…

1.návštěva = INFORMAČNÍ KONZULTACE

 

2.návštěva = OTISKY

Při druhé návštěvě Vám budou provedeny otisky zubů, z nichž se vyrobí studijní modely horní a dolní čelisti. Doporučujeme absolvovat tuto návštěvu nalačno ( platí hlavně pro děti! )

 

                        otisky                                        

Dále Vám budou zhotoveny rentgenové snímky ( OPG – snímek zubů a čelistí a boční dálkový snímek hlavy ) a fotodokumentace výchozího postavení zubů.

 Model zubů

Takto zhotovené modely nám umožňují studovat Vaše zuby i ve Vaší nepřítomnosti v ordinaci.

 

3. návštěva = STANOVENÍ LÉČEBNÉHO PLÁNU

Při třetí návštěvě Vám na základě analýzy modelů, rtg snímků a fotodokumentace vysvětlíme, o jaký problém se jedná a navrhneme Vám vhodnou léčbu snímacím nebo fixním aparátem.

 

Snímací aparáty, tedy ty, co si pacient sám může vyjmout z úst, slouží spíše k léčbě lehčích vad nebo většinou k předléčení složitějších anomálií před nasazením fixního aparátu a jsou používány převážně v dětském věku, resp. v tzv. smíšeném chrupu. Převážnouvětšinu vad ( obzvláště jsou-li již prořezány všechny stálé zuby ) léčíme aparáty fixními ( kroužky a zámky nalepené přímo na zuby ).

Detailně zpracovaný léčebný plán fixní ortodontické terapie, bude-li Vámi odsouhlasen, se stává závazným a není-li to nutné pro dosažení co nejlepšího léčebného výsledku, není vhodné pacientem po lékaři vyžadovat neplánované změny.

 

Last Updated ( Pondělí, 16 Prosinec 2013 13:35 )